top of page

ReGen Villages, Almere, NL

ReGen Villages, bekend gemaakt door James Erlich werd in 2015 door de Nederlandse Consul in Californië naar Nederland gehaald om in Almere het eerste project vorm te geven. Het team van DGV Group heeft de concretisering van het idee vorm gegeven.

In samenwerking met Except Integrated Sustainability is het stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat door de gemeente Almere is goedgekeurd.

ReGen Villages is een technologisch hoogwaardige autarkische woonwijk waar in het eigen gebied water wordt gezuiverd, energie wordt gewonnen en gebalanceerd, voedsel wordt verbouwd en biologisch afval wordt verwerkt. Het geheel wordt gestuurd door een smart grid met zelflerende algoritmen die zorgen voor voortdurende optimalisatie.  

Opdrachtgever: ReGen Villages Holding b.v.

Samenwerkingspartners:
Except Integrated Sustainability

Beeldrecht: Except Integrated Sustainability

Beeldrecht: Effekt 

bottom of page