top of page

Duurzaamheid

Wat verstaan wij onder duurzaamheid en duurzame toepassingen?

Duurzaam is voor ons: de voetprint die we nalaten zo klein mogelijk maken, door zo min mogelijk negatieve impact en zoveel mogelijk positieve impact te realiseren.

Dat begint met de trias energetica: de behoefte aan energie beperken. De energie die nodig is via  hernieuwbare bronnen opwekken en zoveel mogelijk lokaal balanceren, opdat de impact op het net qua pieken en dalen zo klein mogelijk is.

 

Maar daarnaast betekent het ook:

  • Bewust omgaan met afval/ afval verwerking (afval als grondstof)

  • Goed Water beheer (reductie water behoefte, benutting regenwater, waterzuivering en circulaire toepassing)

  • Lokale voedselproductie

  • Integratie met de lokale economie

  • Sociale inbedding

  • BREEAM en LEED gecertificeerd werken

  • Toepassing van duurzame materialen en productie/ bouw methoden

  • Bewust transport

  • Tijdloze architectuur van gebouwen en omgeving

  • Groene en blauwe infra die bijdragen aan een gezond leefklimaat in de wijk

bottom of page